Naziv tvrtke:
Auto centar Šibenik d.o.o.
Sjedište tvrtke:
Put Bioca 15b
22000 Šibenik
Pravna forma:
LF_DOO
Telefon:
+385 22 330 800
Fax:
+385 22 330 501
E-mail:
Matični broj:
100014617
Sudski registar:
OIB:
PDV-ID:
2505509
IBAN:
BIC
GISA broj: