Naziv tvrtke:
Auto centar Šibenik d.o.o.
Sjedište tvrtke:
Put Bioca 15b
HR-22000 Šibenik
Pravna forma:
d.o.o.
Telefon:
022/337-500
Fax:
022/340-312
E-mail:
Matični broj:
2505509
Sudski registar:
Trgovački sud u Zadru stalna služba u Šibeniku
Matični broj subjekta:
100014617
PDV-ID:
54775089237
Banka:
Jadranska Banka d.d.
Broj banke:
Broj računa:
2411006-1120000616
IBAN:
HR4224110061120000616